FARSKÉ OZNAMY

Druhá cezročná nedeľa

14. januára 2018

2 nedeľa cez rok

Fórum života,_Sviecka