Tridsiata nedeľa obdobia cez rok, 23. októbra 2016

Liturgický kalendár a čas sv. omší na tridsiaty cezročný týždeň   

PO  24. X.       7.30  Pozor ! V pondelok zmena času sv. omše z večera na ráno

UT  25. X.     18.00  o 17.00 na fare detské stretko s nácvikom piesní na sv. omšu

ST   26. X.       7.30                            

ŠT   27. X.       ––     17.00 sv. ruženec, 17.30 adorácia, 18.00 sv. prijímanie

PI    28. X.     18.00  sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

SO  29. X.       7.30  v noci zo soboty na nedeľu si posunieme čas o 1h späť

NE  30. X.       8.00 / 10.45 / 9.20 Pod Ivorom

Pán Boh zaplať za upratanie kostola a za milodary na kvety. Nasledujúcu sobotu prosím o upratovanie kostola skupinu Bytovky č. 342 – 3. blok.

Sv. ruženec pred večernými sv. omšami sa (okrem štvrtku) začína o 17.15.  V októbri je modlitba sv. ruženca každý deň aj pri kaplnke na Ostriciach o 16.30.

Aj tento týždeň ma budú zastupovať kňazi z iných farností (Predmier, Dlhé Pole), keďže som po operácii kolena a potrebujem čas na rehabilitáciu. Vo štvrtok sv. omša nebude (kňazský deň), namiesto sv. omše bude len sv. prijímanie (Sviatosť Oltárnu na adoráciu vyloží a sv. prijímanie rozdá laický rozdávateľ sv. prijímania). Úmysel sv. omše, ktorý mal byť vo štvrtok, bude v nedeľu pri druhej sv. omši (10.45). Ďakujem za pochopenie. Počas mojej neprítomnosti, ak zastupujúci kňaz nepríde pred sv. omšou trochu skôr, sa bude spovedať asi len na požiadanie – zastupujúci kňaz Vás vyspovedá po sv. omši. V piatok však budem spovedať od 17.00 v miestnosti pre matky s deťmi.

Počas mojej neprítomnosti sa v prípade pohrebov alebo zaopatrovania chorých obracajte telefonicky na Farský úrad v Dlhom Poli – 0915 305 547 (p. farár Peter Jankech)

Dnes je zbierka na misie. Za milodary Pán Boh zaplať.