Ôsma cezročná nedeľa, 26. februára 2017

 

PO  27. II.       17.00  cezročná féria                                                                                                16.15  sv. spoveď

UT  28. II.       17.00  cezročná féria                                                                                                  16.15  sv. spoveď

ST   1. III.       18.00  Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia                                      16.30  sv. spoveď

ŠT   2. III.        18.00  pôstna féria                                                                                                    17.00  sv. ruženec, 17.30 – adorácia                                                                         17.00  sv. spoveď – v miestnosti pre matky s deťmi

PI    3. III.        18.00  pôstna féria – vysluhovanie sviatosti pomazania chorých                              17.15  pobožnosť Krížovej cesty – birmovanci (1. skupina)                                       16.30  sv. spoveď

SO   4. III.         7.30 pôstna féria

NE   5. III.         8.00  10.30  Prvá pôstna nedeľa                                                                             9.20   sv. omša pod Ivorom

Pán Boh zaplať za sobotné upratovanie kostola a za milodary na kvety. O ďalšie upratovanie v sobotu dopoludnia prosím skupinu Bytovky 339 – 9. blok.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

V piatok namiesto sv. ruženca bude o 17.15 pobožnosť Krížovej cesty.

V piatok pri sv. omši bude vysluhovanie sviatosti pomazania chorých.

Chorých k prvému piatku budem spovedať vo štvrtok a piatok dopoludnia.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach jarná zbierka na charitu.

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do príprav dnešnej primičnej slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí P. Jozefovi Šuppovi za duchovnú prípravu našej farnosti na dnešnú slávnosť počas 3-dňovej duchovnej obnovy.