Druhá veľkonočná nedeľa, 23. apríla 2017

 

PO  24. IV.       18.00 veľkonočná féria

UT  25. IV.       18.00 sviatok sv. Marka, evanjelistu                                                                           17.00 stretnutie prvoprijímajúcich detí v Dome sv. Pavla

ST  26. IV.         7.30 veľkonočná féria                                                                                 

ŠT  27. IV.        18.00 veľkonočná féria

PI   28. IV.        18.15 veľkonočná féria (s katechézou pre birmovancov)

SO  29. IV.          7.30 sv. Kataríny Sienskej, učiteľky Cirkvi, patrónky Európy                                      15.00 sobáš so sv. omšou: Peter Glett a Lucia Škorvanová

NE  30. IV.          8.00  10.30  Tretia veľkonočná nedeľa                                                                   9.20   sv. omša pod Ivorom

Pán Boh zaplať za sobotné upratovanie kostola a za milodary na kvety. O ďalšie upratovanie v sobotu dopoludnia prosím skupinu Potoky, Čepele a Ninise, č. d. 607–692.

Dnes popoludní o 15.00 bude v kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (Hodina milosrdenstva), pri ktorej môžete za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Zbierka pri Božom hrobe na podporu pútnických miest v Jeruzaleme a Svätej zemi vyniesla pozoruhodných 1.150,- €. Za milodary Pán Boh zaplať.

V tomto roku 100. výr. fatimských zjavení chceme uskutočniť pobožnosť 5 fatimských sobôt pri sv. omšiach v Rajeckej Lesnej spolu s o. biskupom na prvé soboty. Kto by mal záujem zúčastniť sa na prvú májovú sobotu, 6. mája, púte do Rajeckej Lesnej, môže sa zahlásiť v sakristii. Autobus pôjde od kostola o 16.30, cestovné je dobrovoľné.