Siedma cezročná nedeľa, 19. februára 2017

Liturgický kalendár a čas sv. omší na siedmy týždeň cezročného obdobia

PO  20. II.       17.00  cezročná féria

UT  21. II.       17.00   cezročná féria                                                                                                16.00  príprava prvoprij. detí a detský spevokol v Dome sv. Pavla

ST  22. II.       18.00  sviatok Katedy sv. Petra – začiatok duchovnej obnovy                           17.00  sv. ruženec, 17.30 – prednáška duchovnej obnovy                                                   po sv. omši bude požehnanie manželov a rodín

ŠT  23. II.       18.00   spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka                                              17.00  sv. ruženec, 17.30 – prednáška duchovnej obnovy                                                    po sv. omši bude adorácia v rámci duchovnej obnovy

PI   24. II.       18.00  cezročná féria                                                                                                 17.00  sv. ruženec, 17.30 – prednáška duchovnej obnovy                                                   po sv. omši stretnutie s birmovancami v Dome sv. Pavla

SO   25. II.       — sv. omša nebude kvôli kňazskej vysviacke v Žiline o 10.00

NE  26. II.       8.00  Ôsma cezročná nedeľa                                                                                10.30  Primície novokňaza dp. Alojza Mičietu                                                                  sv. omša pod Ivorom nebude

Pán Boh zaplať za sobotné upratovanie kostola pred primíciami a za milodary na kvety. O ďalšie upratovanie prosím skupinu Bytovky 338 – 10. blok. Upratovanie kostola bude v piatok po sv. omši.

Na kňazskú vysviacku pôjde v sobotu z farnosti autobus spred kostola o 8.35, prihlásiť sa môžete dnes po sv. omšiach pred oltárom. Cestovné je dobrovoľné.

Tento týždeň od stredy do piatku bude v našej farnosti duchovná obnova pred primíciami nášho farníka dp. A. Mičietu, ktorú bude viesť bývalý farár tejto farnosti v r. 1982-1990 P. Jozef Šuppa, SJ. Hlavnou témou duchovnej obnovy bude Prvá tabuľa Desatora, druhou témou bude manželstvo a rodina, preto v stredu pozývame na duchovnú obnovu rodiny, keďže po sv. omši bude požehnanie rodín. Sv. omše od stredy do piatku budú kvôli duchovnej obnove o 18.00.

Ranné sv. omše tento týždeň nebudú – v stredu kvôli duchovnej obnove a v sobotu kvôli účasti farára aj farníkov na kňazskej vysviacke.

V piatok budem kvôli duchovnej obnove a blížiacemu sa Pôstu spovedať od 17.00.

Duchovná obnova vo Veľkom Rovnom