Tretia pôstna nedeľa, 19. marca 2017

 

PO  20. III.   18.00 sv. Jozefa, ženícha P. Márie, slávnosť (preložená z nedele)

UT  21. III.       18.00 pôstna féria                                                                                                     17.00 príprava  prvoprij. detí a detský spevokol v Dome sv. Pavla

ST  22. III.         7.30 pôstna féria

ŠT  23. III.       18.00  pôstna féria                                                                                                     17.00  sv. ruženec, 17.30 – adorácia

PI   24. III.       18.15  pôstna féria (s katechézou pre birmovancov)                                                 17.30  pobožnosť Krížovej cesty – birmovanci (3. skupina)

SO 25. III.         8.00  slávnosť Zvestovania Pána

NE  26. III.        8.00  10.30  Štvrtá pôstna nedeľa                                                                           9.20   sv. omša pod Ivorom            14.30 Krížová cesta v kostole

Pán Boh zaplať za sobotné upratovanie kostola a za milodary na kvety. O ďalšie upratovanie v sobotu dopoludnia prosím skupinu Bytovky 342 – 3. blok.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa včera zúčastnili alebo akokoľvek pomohli pri organizácii charitatívnej akcie „Podeľme sa!“ („Pôstna polievka“) v Dome sv. Pavla.

Nezabudnite na zmenu času zo soboty na nedeľu. Z normálneho prejdeme na „letný čas“, preto si hodinky v noci posunieme o 1 h dopredu.

Spoločná spoveď vo farnosti pred Veľkou Nocou bude vo štvrtok 6. apríla od 10.00 do 11.30 a od 16.00 do 18.00 (Ivor: 10.00 – 11.00). Chorých pred Veľkou Nocou v domácnostiach budem spovedať posledný marcový týždeň (27.III. – 30.III) tak ako pred Vianocami: V PO a UT v dolnej časti obce, v ST a ŠT v hornej časti obce. PO: Bytovky, Nižný Koniec, Horevsie, UT: Ústredie a Rimanovice, ST: Čepele, Ninise, Potoky, Žarnov, Madzín a Soľné, ŠT Ivor a Ráztoky. Chorých, ktorých som navštívil pred Vianocami, nemusíte nahlasovať (nových treba), jedine v prípade, že by sa chceli odhlásiť.

Oznam pre rodičov žiakov ZŠ: v utorok a stredu prebehne v ZŠ v Ústredí spoveď žiakov. Oznam pre rodičov prvoprij. detí: v utorok 28.III. bude po sv. omši rodičovské združenie. Birmovanci – lektorská služba v piatok: 3. skupina, upratovanie Domu sv. Pavla: 2. skup.