FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata štvrtá nedeľa obdobia Cez rok

17. septembra 2017

24._cezročná nedeľa,_17._septembra_2017