Druhá adventná nedeľa, 4. decembra 2016

Liturgický kalendár a čas sv. omší na druhý adventný týždeň

PO  5. XII.      17.00  adventná féria           (do kostola príde aj svätý Mikuláš)

UT   6. XII.     17.00  adventná féria        (nácvik spevokolu detí bude v pondelok)

ST   7. XII.       7.30   adventná féria     (17.00 nácvik detí na vianočné divadielko)

ŠT   8. XII.       8.00 / 18.00  slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

PI    9. XII.      18.00  adventná féria           (po sv. omši stretnutia birmovancov)

SO  10. XII.      7.3zimné kántrové dni – liturgicky záväzný je jeden deň                     

NE  11. XII.     8.00 /  10.30  /  9.20 Pod Ivorom    (tretia adventná nedeľa)

Pán Boh zaplať za sobotné upratovanie kostola a za milodary na kvety. Nasledujúcu sobotu prosím o upratovanie kostola skupinu Potoky, Čepele a Ninise 607 – 692.

Nácvik spevokolu detí bude výnimočne nie v utorok ale v pondelok na fare o 16.00, keďže v pondelok príde do kostola po sv. omši aj Mikuláš. Pozývame všetky deti.

Ďalší nácvik na vianočné divadielko bude v stredu o 17.00 v kostole.

Vo štvrtok je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú ráno o 8.00 aj večer o 18.00. Vo štvrtok z dôvodu slávnosti nebude štvrtková adorácia, sv. ruženec začne o 17.15.

V piatok po sv. omši, ktorá bude o 18.00, budú stretnutia birmovancov v skupinách. Birmovancov pozývame v piatok aj na nácvik spevokolu do fary o 17.00.

Pred vianočnými sviatkami budem spovedať chorých v dolnej časti obce v pondelok 5. decembra (Bytovky, Nižný Koniec, Horevsie) a v utorok 6. dec. (Ústredie, Rimanoviceorevsí) a v hornej časti obce v pondelok 12. dec. (Čepele, Ninise, Potoky, Žarnov) a v utorok 13. dec. (Madzín, Ivor, Ráztoky). Chorých nahláste v sakristii. Tento týždeň budem spovedať aj deti zo ZŠ v Ústredí v čase vyučovania NV.

Spoločná predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti vo štvrtok 15.12.

Minulú nedeľu ste darovali na katolícku charitu 820,- eur. Srdečné PBZ.

Dnes o 14.30 bude v kostole ako obvykle na prvú nedeľu mariánske večeradlo.