XVII. nedeľa obdobia cez rok, 24.7.2016

 

Liturgický kalendár a sv. omše v 17. týždni cez rok

 

Pondelok       18.00  sviatok sv. Jakuba, apoštola        

Utorok           18.00  spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Streda             7.30  spomienka sv. Gorazda a spoločníkov                                 

Štvrtok          18.00

Piatok            18.00  spomienka sv. Marty                                            

Sobota             7.30 / 15.00 sobáš Vladimír Kecik a Ľubica Kuhajdová (bez omše)

Nedeľa             8.00 / 10.45 / 9.20 Pod Ivorom

 

Pán Boh zaplať za pomoc pri upratovaní kostola a za milodary na kvety.

O nasledujúce upratovanie kostola prosím skupinu Ústredie  51 – 97.

PBZ mládeži a dobrovoľníkom za upratanie Domu sv. Pavla pred letnými tábormi.