FARSKÉ OZNAMY

Tridsiata tretia nedeľa obdobia Cez rok

19. novembra 2017

33._cezročná nedeľa, 19._novembra_2017

FZ_sviecka_A4_sk