FARSKÉ OZNAMY

Tretia cezročná nedeľa

21. januára 2018

3. nedeľa cez rok

Fórum života,_Sviecka