Dvadsiata druhá nedeľa obdobia cez rok, 28. augusta 2016

Liturgický kalendár a čas sv. omší na dvadsiaty druhý cezročný týždeň   

 

PO  29. VIII.  18.00  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom. (sv. spoveď 17.15)

UT   30. VIII.  18.00 cezročná féria (sv. spoveď  od 17.15)

ST   31. VIII.   7.30   cezročná féria (sv. spoveď  od 7.00)       

ŠT     1.  IX.    18.00  cezročná féria (sv. spoveď od 17.00 v „detskej miestnosti“)

PI      2.  IX.    18.00  votívna omša o Božskom Srdci s eucharistickou poklonou       Sv. spoveď  16.00  na prvý piatok dopoludnia navštívim chorých so sviatosťami    

SO    3.  IX.      7.30  / 15.00 sobáš Michal Horečný a Ing. Zuzana Gabajová                      

NE    4.  IX.      8.00 / 10.45 / 9.20 – Pod Ivorom

 

Pán Boh zaplať za pomoc pri upratovaní kostola a za milodary na kvety.

O nasledujúce upratovanie kostola prosím skupinu Bytovky č. 336 – 2. blok.

PBZ mládeži za zorganizovanie detského tábora pre deti našej farnosti a obetavým farníčkam za varenie počas tábora a mnohým z Vás za materiálnu podporu tábora.

Deti a mládež pozývam pred začiatkom školského roka na sv. spoveď a sv. prij.

Spoveď pre birmovancov bude prebiehať od 5. septembra po skupinách.