Dvadsiata šiesta nedeľa obdobia cez rok, 25. septembra 2016

Liturgický kalendár a čas sv. omší na dvadsiaty šiesty cezročný týždeň   

PO  26. IX.    18.00  cezročná féria (liturgicky všedný deň)

UT  27. IX.    18.00  spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

ST   28. IX.      7.30  ľubovoľná spomienka sv. Václava, mučeníka

ŠT   29. IX.    18.00  sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

PI    30. IX.    18.00  spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkv

SO  1. X.          7.30  spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkv

NE  2. X.          8.00  /  10.45 hody sv. Michala – sv. omša pod Ivorom nebude

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa minulú nedeľu pričinili o pekný priebeh birmovky, zvlášť spevokolu a našim miništrantom. Animátorov, ktorí sú ochotní a mohli by pomáhať aj pri nasledujúcej birmovke, prosím v piatok po sv. omši o stretnutie na fare.

Pán Boh zaplať za sobotné upratanie kostola a za milodary na kvety. Nasledujúcu sobotu prosím o ďalšie upratovanie kostola skupinu Bytovky č. 338 – 10. blok.

V utorok o 17.00 bude detské stretko na fare s nácvikom piesní na sv. omšu. Pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce, zapojiť sa do vznikajúceho spevokolu detí.

Vo štvrtok o 17.30 bude namiesto sv. ruženca adorácia. Vo štvrtok aj v nedeľu môžete pri návšteve kostola za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vo štvrtok budem spovedať od 17.00 v detskej miestnosti, v piatok budem spovedať od 16.30.

V sobotu 1. okt. o 16.00 pôjde z Ivora autobus na fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej na stretnutie bytčianskeho dekanátu s otcom biskupom. Autobus bude brať prihlásených na nahlásených zastávkach. Sv. ruženec v Lesnej začne o 17.15, sv. omša bude o 18.00, návrat späť bude približne o 20.30, cestovné je dobrovoľné, deti a mládež zadarmo, deti do 15 rokov môžu ísť len v sprievode dospelej osoby. Prosím do budúcej nedele nahlásiť záujem o miesto v autobuse p. Oľge Tabačkovej a Anne Cabajovej, aby sme neprekročili kapacitu autobusu. Pri prechode Svätou bránou milosrdenstva v kostole môžete za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Dnes je jesenná zbierka na seminár, ktorú som zabudol vyhlásiť na 11. septembra. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach hodová zbierka. Pán Boh zaplať za milodary.