FARSKÉ OZNAMY

DeňHodinaLiturgické slávenie
NE 3. 10.

08.00
09.20
10.30
15.00
XXVII. NEDEĽA CEZ ROK
sv. omša v KD Pod Ivorom
sv. omša streamovaná
výročná sv. omša pri kaplnke na Ostriciach
PO 4. 10. 18.00spomienka sv. Františka z Assisi
UT 5. 10.
18.00
spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
ST 6. 10. 07.30votívna sv. omša o sv. Jozefovi
ŠT 7. 10.17.30
18.00
štvrtková polhodinová adorácia
spomienka Ružencovej P. Márie
PI 8. 10.18.00cezročná féria
SO 9. 10.08.00
15.00
spomienka PM v sobotu + krst
sobášna sv. omša
NE 10.10.08.00
09.20
10.30

XXVIII. NEDEĽA CEZ ROK
sv. omša v KD Pod Ivorom
sv. omša streamovaná

O upratovanie kostola v tomto týždni prosím farníkov z Rimanovíc č.d. 98-150.

Oznamy na stiahnutie: 29.-nedeľa-v-období-cez-rok-17.10.2021.doc

Každú nedeľu o 10.30 je cez internet (cez Youtube) prenášaná sv. omša z našej farnosti. Link na sv. omšu môžete nájsť asi 10 minút pred sv. omšou na obecnej stránke www.velkerovne.sk.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí prispievate na potreby farnosti a na zbierku na výmenu strechy na Dome sv. Pavla. Číslo farského účtu: SK04 0900 0000 0000 7651 6732 (príspevky na potreby farnosti alebo na výmenu strechy na bývalom Dome sv. Pavla, prípadne na farskú charitu; účel uveďte v poznámke). Ďakujeme.

Zoznam milodarov na výmenu strechy na bývalej katolíckej škole vedľa fary.doc

Úmysly sv. omší nahlasujte písomne: na obálku (alebo väčší kus papiera) napíšte úmysel sv. omše a vhoďte ju v sakristii do schránky na úmysly (alebo do poštovej schránky na fare, príp. mi ju podajte počas sv. spovede). Ak na obálku napíšete aj meno a tel. číslo, následne Vám zavolám, aby sme sa dohodli na termíne odslúženia sv. omše. Ak napíšete na obálku aj termín odslúženia sv. omše na Váš úmysel, nebudem volať, ak ten termín bude voľný. Úmysly sv. omší ale zapisujem len na jeden týždeň vopred. Kto nepožaduje konkrétny dátum odslúženia sv. omše, nemusí na obálku písať meno ani tel. číslo. 

Úplné odpustky v Osobitnom roku sv. Jozefa:

Dekrét Apoštolskej penitenciárie k Roku sv. Jozefa – Vatican News

Parte-Radoslav-Gazdík.doc

Výročná sv. omša pri kaplnke v Hájku 15.8.2021 (fotogaléria) https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fd54f284-e371-4b3d-9cf0-387d1e5e39b9

Článok o ľudovom rezbárovi z našej farnosti, A. Bátorkovi, autorovi drevených sôch v „chalúpke“ pred farou. e-casopis-nasa-zilinska-dieceza-72021.pdf na str. 12-13.

Relácia o novom blahoslavenom, Carlovi Acutisovi, 15-ročnom apoštolovi Eucharistie: https://www.tvlux.sk/archiv/play/24075