Druhá cezročná nedeľa, 15. januára 2017

Liturgický kalendár a čas sv. omší na druhý cezročný týždeň

PO   16. I.       17.00   cezročná féria

UT   17. I.       17.00   cezročná féria                                                                                                16.00 detské stretnutie a nácvik spevokolu detí na fare

ST   18. I.         7.30   začína sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

ŠT   19. I.       17.00   cezročná féria                                                                                                16.00  sv. ruženec, 16.30 adorácia

PI    20. I.       18.00 cezročná féria (sv. omša s katechézou pre birmovancov)

SO  21. I.         7.3cezročná féria

NE  22. I.         8.00  10.30  Tretia cezročná nedeľa                                                                       9.20   Pod Ivorom

Pán Boh zaplať za sobotné upratovanie kostola a za milodary na kvety. O ďalšie upratovanie v sobotu dopoludnia prosím skupinu Rimanovice 150-188.

Prosím Vás, aby ste pri príchode do kostola zatvárali za sebou hlavné dvere, lebo nám uniká teplo. Zatvárajte po sebe dvere aj pri odchode z kostola mimo sv. omší.

Na budúcu nedeľu, 22. januára, bude po druhej sv. omši tu v kostole organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť jedného z rodičov, alebo ich (dospelého) zástupcu (starí rodičia, krstní rodičia), je potrebná.

Biskupský úrad ma opäť požiadal o vyhlásenie ohlášok dp. diakona Alojza Mičietu, ktorý má v sobotu 25. februára prijať kňazskú vysviacku v Žiline. Kto by vedel o nejakej prekážke pre prijatie posvätného rádu kňazstva, nech to ohlási na Farskom alebo Biskupskom úrade.

Po diskusii s Farskou radou Vás prosím o jednu zmenu pri pristupovaní k sv. prijímaniu, ktorú odobrila aj Farská rada, resp. jej pastoračná sekcia. Zmena sa týka rozdávania sv. prijímania v strede kostola medzi lavicami. Prosím Vás, aby ste nepristupovali k sv. prijímaniu zboku, ale len spredu, v 2 radoch, a odchádzali po bokoch kostola, čiže tak isto, ako sa rozdáva sv. prijímanie vpredu pred oltárom. Rozdávanie sa stane usporiadanejším a uľahčí sa rozdávateľom sv. prijímania, ktorí sa nebudú musieť krútiť do bokov, a odstráni sa aj tlačenie tých, ktorí odchádzali od sv. prijímania stredom kostola. Na základe informácií od pastoračnej rady viem, ako táto situácia v priebehu rokov vznikla, ale je načase zmeniť veci tak, ako sa to deje aj inde a dať rozdávaniu sv. prijímania trochu dôstojnejší ráz. Veriacich, ktorí boli zvyknutí prichádzať na sv. prijímanie zboku prosím, aby sa dali do radu vzadu a prichádzali stredom, odchádzať budú všetci bokmi. Ďakujem za pochopenie.

vianoce-velke-rovne